SKI C.U.L.T. szakértők a BSA síoktatóképzésén | SKI. C.U.L.T. -- skiculture

Tegnap a BSA (Budai Sportoktató Akadémia) meghívására az általuk indított síoktatóképzésen tartottunk előadásokat. Számomra mindenképpen mérföldkőnek tekinthető, mert ez volt az első olyan előadás, amelyben komoly súllyal jelentek meg az idén kialakított új rendszer szakelméleti elemei. Ezért külön is köszönjük a meghívást!

Több mint huszonöt év síoktatás és tíz évnél hosszabb kiképző oktatói múlttal kezdtem azt gondolni, hogy nagy történések már nem fognak várni a síeléssel kapcsolatos ismereteim terén. Ezen időszak alatt volt néhány nagyobb -akár forradalminak is nevezhető - szemléleti változás, mint pl. a carving sílécek megjelenése, vagy a Kovács Tamás által magalapozott új gondolkodásmód. Aztán a nagy változások után lecsillapodtak a hullámok, kialakultak az ismeretek és azok átadásának rendszere. Évről-évre érettebb és jobb lett a síoktatás felépített és átadott tudásrendszere. A tudás minden apró újabb morzsája még újabb megértéseknek nyitott ablakot, de nagy változások nem történtek az utóbbi években,  nem keveredtünk ellentmondásokba a korábban tanított elemekkel, és az eredmények is azt igazolták, hogy jó úton járunk.

A jövőképben ennek megfelelően kisebb-nagyobb finomítások, javítgatások, pontosítások derengtek. Fel sem merült, hogy a közeljövőben nagy változások perspektívája merülne fel előttünk.

Az életünkben történt tavalyi változások után azt gondoltuk, hogy a síoktatóképzéstől való távolodás pusztán annyit fog jelenteni, hogy inkább a síoktatás napi teendőivel foglalkozunk majd. A valóságban persze nem tudtunk kibújni a bőrünkből, és csak azt oktatni, aminek a rendszerét kitaláltuk az elmúlt években, vagy egy olyan tematikát követni, amit átveszünk valakitől. A korábbi gyakorlatunkhoz híven folyamatosan elemeztük a mozgásokat és a mozgástanulás jellemzőit, az okokat és az okozatokat, olvastuk a háttértudományok legújabb kutatási eredményeit stb. Így aztán nem meglepő, hogy mire az idény valójában elindult, ugyanúgy építettük a saját tematikánkat, mint amikor még ez „munkaköri kötelességünk” volt (és ebben valószínűleg teljesen eltérünk az összes síoktatói közösségtől, síiskolától).

Ami nagyon meglepő volt, a történések sebessége és intenzitása. Nem emlékszem, hogy bármikor ilyen intenzitással láttunk volna meg eddig rejtőzködő elemeket a símozgásokban, értettünk volna meg összefüggéseket, és ilyen mennyiségben jöttek volna az új ötletek. Ez az idény a felszabadult alkotás és építkezés időszaka volt, amit és ahogy most tanítunk, már nagyon más - és szerintünk nagyságrendekkel jobb is - mint amit pl. az előző szezonban oktattunk, és biztosak vagyunk abban, hogy ennek a haszonélvezői ennek azok a síelők, akik ilyen jellegű síeléseken egyre jobban élvezhetik a síelést.

Az tegnapi előadások során pedig lehetőséget kaptunk arra, hogy az idei szezonban összeálló ismereteket elkezdjük rendszerezni és másoknak átadhatóvá tenni. Nagyon boldogok leszünk, ha egyre több síoktatónak átadhatjuk ezt a tudást és segíthetünk ezzel még jobb munkát végezniük, mint SKI C.U.L.T.-oktatók.